I’ Ange'i Custodi

 

 

Se gh’è, se gh’è?

Gh’è che, ‘stan, al premio del santostefanese

Ì l’ha becàt and du: Piero Manini e Mario Tusèt.

An casa sò, ‘na gìra bèa a brandos da santità:

d’altra banda, j’è ì òm da do sacreste, gh’è niènt da fa…

Quante olte pasèm sol piasàl dala cesa o, le, a rent, e troèm tôt quant a pòst:

j’è Mario e Piero, che ì gh’a tègn a bòt.

Piòf, fíoca o tìra vent, lur ì fa sempre al sò duer, senza di mai níent:

al sagràt tôt bèl nèt e con gnanca an sàs fora pòst,

al camp da balù rasàt alla perfesiù

e la Madunìna, cuntenta, dáanti a la cèsa, la dà la sò benedisiù.

Ansòma, l’è sempre tôt bèl an vùrden, tôt bèl nèt:

ì na face da ròbe, an chèi an che, Manini e Tusèt!

Altre che chèi dal Cûmù: nótre che, se j’è mìa lur, a fà argòta, vedèm mai nisù!

Apò la cà dal prèt, chèi du che, ì gh’a vutàt a tra n’pe:

sedèl e casòla an mà, Mario e Piero ì gh’à lasàt al sègn apò a le, sô da ogna pià.

Piero, tôcc i an, al tra n’ pe la biociofìla e al v’urganisa le gare… ìsse sa anima an po’ al quartier

e la zent la sa tra n’pò fora dai sò penser…

A Mario, anvece, spéta al”look “ dal sagràt:

bròc e bruchèi,

j’à fa sô còl rasc a tuchèi…

al pèta sô le fòie, áanti e ‘ndre sô la carèta

e, al sagrat, al sa nèta.

Piero l’è pûse riservàt, Mario pûse ciciarù…:

oè… dàle batude da Tusèt, sa salva mai nisù!

Mario e Piero i gh’à creàt an bèl ambient per sta tôcc ansèma, cumè stasera:

j’è cumè du angèi… “ì angèi custodi” da la cesa.

 

 

 

Tiziana Pagetti

Crema - CR